معدن ثامن کوپ مرمریت کرم سنگ ثامن بجستان معدن مرمریت کرم مرمریت کرم مرمریت صورتی کوپ مرمریت صورتی واحد فراوری ثامن معدن ثامن بجستان
تصویر بعدی تصویر قبلی

معدن مرمریت صورتی

معدن مرمریت صورتی
عنوان محصول معدن مرمریت صورتی
توضیحات :

معدن مرمریت صورتی 

سنگ صورتی 

سنگ ثامن بجستان

معدن مرمریت 

دفتر مرکزی : مشهد –شهرک عسکریه انتهای احسان 7 پلاک 40

تلفکس  33823491-051   - 09153033099  - 09153168507

معدن صورتی ثامن: کیلومتر 17 جاده بجستان ، فخر آباد

معدن کرم کمرزرد: بجستان بخش جزین روستای ابوالخازن

کارخانه : بجستان ، روبروی پلیس راه ، شهرک صنعتی

تعداد بازدید : 677