معدن ثامن کوپ مرمریت کرم سنگ ثامن بجستان معدن مرمریت کرم مرمریت کرم مرمریت صورتی کوپ مرمریت صورتی واحد فراوری ثامن معدن ثامن بجستان
تصویر بعدی تصویر قبلی

معدن مرمریت ثامن

معدن مرمریت ثامن
عنوان محصول معدن مرمریت ثامن
توضیحات :

معدن مرمریت 

سنگ ثامن بجستان

معدن مرمریت صورتی 

مرمریت صورتی 

دفتر مرکزی : مشهد –شهرک عسکریه انتهای احسان 7 پلاک 40

تلفکس  33823491-051   - 09153033099  

معدن  صورتی ثامن: کیلومتر 17 جاده بجستان ، فخر آباد

معدن کرم کمرزرد: بجستان بخش جزین روستای ابوالخازن

کارخانه : بجستان ، روبروی پلیس راه ، شهرک صنعتی

تعداد بازدید : 582